S No

Member No

Name

Email

01

A105/2001

Dr.D.C.Ambalavanar

02

S35

Prof Nadarajah Sreeharan

03

A123/2008

Dr.Anton Christa Nishanthini

04

A134/2008

Dr.K.Atputharajah

05

A140/2008

Dr.Arungkaran Mahenthiran

06

A141/2009

Dr.Afzal zaheer Mohamed

07

A143/2009

Dr.Anandasayanan Gayathiri

08

A146/2014

Dr.Kanesalingam Arulmoli

09

A147/2014

Dr.Ajini Arasalingam

10

A148/2014

Dr. Ajantha Keshavaraja

10

A158/2017

Dr.Mahalingam Aravinthan

11

A161/2017

Dr.Sivappragasam Anushyanthan

12

2017

Dr.K.Anushan

13

A162/2017

Dr Anton Jenil

14

B34/2009

Dr.P.Baskaran

15

B44/2009

Dr.Thangarajah Balamurugan

16

C31/2009

Dr. Chandana de.Silva

17

C32/2009

Dr.Cithra Vamadevan

18

C33/2014

Dr.S.T Sarvanandam Chandrakumar

19

D16/D27/2008

Dr.T.Dushyanthan

20

D18/2008

Dr. Balachandran Devakanthan

21

D24/2008

Dr.Dilini Demel

22

2017

Dr.S.J.T.Dias

23

2016

Dr V Devanesan

24

E14/2008

Dr.Joseph Emil Sugiratharaj

25

G26/2008

Dr.Gowri Sevaratnam

26

G61/2014

Dr Sivaratnam Gunathasan

27

G75/2008

Dr.Sreekanthan Gobishangar

28

G77/2008

Dr.K.Ganeshananthan

29

G94/2014

Dr.Thangarajah Gandeepan

30

G101/2010

Dr.S Ghetheswaran

31

G107/2014

Dr.Thayasivam Gobyshanger

32

G108/2013

Dr.Krishnapillai Guruparan

33

G109/2014

Dr.Mahesan Guruparan

34

G112/2018

Dr.Garusinghe Gamage

35

G122/2018

Dr Kandiah Guruparan

36

G120/2018

Dr Upayasekaram Gobi

37

H15/2009

Dr.D.Hilton Narenthiran

38

H16/2008

Dr.Thiruchelvam Hamlet

39

H18/2008

Dr.L.A. Hewavitharana

40

H19/2009

Dr.H.M.G.K.Herath

41

H20/2009

Dr.Harikarn Balachandran

42

I19/2018

Dr Indramohan Kengatharan

43

I22/2017

Dr.Navaratnaraja Indranath

44

I23/2017

Dr. Kavitha Indranath

45

J37/2008

Dr.S.Jeyaratnam

46

J96/2008

Dr.Jayasinghe Chamila

47

J99/2008

Dr.Jeganathan Nirangan

48

J103/2008

Dr.V.Jecopson

49

J106/2013

Dr.Nadarajah Jeyakumaran

50

J107/2014

Dr.(Mrs) Janaki Arulmoli

51

J110/2017

Dr.Sivalingam Jeyabalan

52

J113/2015

Dr.Amaraseelan Julan

53

J119/2017

Dr.Selvanajakam Janakan

54

Dr.Ketheswarampillai Jatheewaran

55

K127/2017

Dr Thirunavarkarasu Kumanan

56

K133/2008

Dr.S.Kumaravel

57

K187/2008

Dr.Manonmany Kathirkamar

58

K200/2009

Dr.K.Kumaralogini

59

K201/2009

Dr Tharsika Kumaragaruthasan

60

K227/2008

Dr Kanagaratnam Abirami

61

K229/2008

Dr. S. Kamalakumar

62

K231/2009

Dr Kanakaratnam Kandeepan

63

K241/2015

Dr.Vithegi kesavan

64

K245/2015

Dr.(Mrs) .Kaladevi Sivayokanathan

65

K254/2018

Dr Ponnudurai kalaichelvi

66

K260/2018

Dr G Ketheeswaranathan

67

K261/2018

Dr R Kumar

68

L09 /29/2014

Dr.P.Lakshman

69

L30/2008

Dr Lauxman Boniface loyalla

1 2 3